Predstavitev združenja

OZVVS Krasa in Brkinov na domoljubni in prostovoljni osnovi združuje aktivne udeležence priprav in aktivnosti v vojni za ohranitev samostojne in neodvisne RS. Sprejema v članstvo aktivne udeležence vojne za Slovenijo. Organizira športne igre veteranov našega območja v balinaju, košarki (trojke), udeležba ekip na veteranskem prvenstvu Slovenije. Organizira praznovanje Dneva državnosti in ob drugih pomembnih dogodkov. Izvedba spominskega pohoda na hrib Kokoš in pohod na Triglav.

Zagotavlja udeležbo uniformiranih veteranov na vseh proslavah, ki jih bodo organizirale sorodne organizacije in ob prazniku občine Sežana. Zagotovitev udeležbe praporščaka na vseh državnih proslavah. Finančna in druga pomoč veteranom, ki se srečujejo s socialno stisko. Nabava veteranskih oblek za sodelovanje na protokolarnih in pogrebnih svečanostih. Druženje vseh članov. Sodelovanje s sorodnimi društvi doma in v tujini. Organizacija proslav in izletov. Vzdrževanje spominskih obeležij vojne za Slovenijo. Za člane organizacijo pogrebnih svečanosti.