Organi

Organi združenja

FunkcijaIme in Priimek

predsednik

Dejan Stančič

podpredsednik

Josip Biro

sekretar, blagajnik

Zvonimir Vatovec

član

Milivoj Štrekelj

član

Mitja Miklavec 

član

Janez Pajer

član

Ištvan Ravbar