Redna letna skupščina OZSČ Sežana in redni letni občni zbor OZVVS Kras in Brkini Sežana

Divača

V petek, 29. marca 2024, sta v hotelu "Malovec" v Divači, potekala redna letna skupščina OZSČ Sežana in redni letni občni zbor OZVVS Kras in Bekini Sežana. Člani OZSČ in OZVVS so se seznanili z delom v letu 2023. Po poročilu predsednikov in vseh organov društev  je bilo ugotovljeno, da  so bile naloge, ki si jih je v letu 2023 načrtovalo, so v glavnem tudi opravljene.

Za opravljene naloge v letu 2023  gre zasluga vsem aktivnim pripadnikom v obeh društvih. Prav zaradi zaslug pri delu so  nekateri člani društev  prejeli priznanja ZSČ in ZVVS. (prikazano na foto posnetkih)

Društva OZSČ in OZVVS Kras in Brkini Sežana sta na skupščini in zboru članov sprejela program dela in finančni načrt za leto 2024 in 2025. Navzoči člani so ga soglasno sprejeli.

Ob tej priložnosti sta bila s strani predsedstva PO Južnoprimorska, predana pokrajinska simbola, pas in prapor in sicer iz pokrajinskega območja OZVVS Slovenska Istra na pokrajinsko območje OZVVS Kras in Brkini Sežana. Pas, simbolizira vodenje pokrajinskega predsedstva. Prapor je prevzel v uporabo in nošenje praporščak Bruno KOCJAN. Pas pa predsednik OZVVS Kras in Brkini Sežana, Dejan STANČIČ. Valter VILER, predsednik OZVVS Slovenska Istra je ob predaji simbolov, društvu OZVVS Kras in Brkini Sežana zaželel veliko delovnih uspehov in sodelovanja, kot do sedaj.

Zbor se je zaključil z družabnim srečanjem z obujanjem spominov iz preteklosti in vizijo pogleda v naprej.

 

Avtor: V. Š

Avtor: Vid Š.